Dikter

Livets Brunn

Det finns en brunn

längst där inne i gläntan

Bortglömd

av samhällets besinningslösa nycker

Dold för de förtappades själar i deras desperata jakt

efter vad de inte förstår

 

Gåtfullt ligger den där 

gömmer i sitt mörka djup

det vi glömt

Nere på botten finns något

vi alla längtar efter 

men så svårt att komma åt

 

Långsamt växer den bleknande mossan

längs dess väggar

inför gläntans  tyste betraktare 

försvinner den i ett vitt skimrande ljus

Odrucken