Den oomkullrunkeliga sanningen Guillou, svar på Jan Guillous kolumn den 5 mars i Aftonbladet

”Fullriggaren” Jan Guillou har gett sig in i debatten om Sverigedemokraternas riksdagsledamöters överrepresentation i brottsstatistiken. Uttrycket ”Fullriggare” som beskrivning av Jan Guillou har jag lånat av radioprataren Anders Timell som använde det i en morgonsändning på programmet Mix Megapol. Jag antar att Timell inte bara syftade på Guillous produktivitet i författarkretsar, utan även hans starka röst i samhällsdebatten. Själv har jag kommit att ifrågasätta denna socialdemokrat som går vänsterns ärenden. Hans röst har tidvis varit så stark att få vågat ifrågasätta honom.

Själv anser jag att fler master i fullriggaren har gett med sig och är på väg att brista. Guillou har tidigare i Aftonbladet utsett sig, motsägelsefullt, till att vara icke politisk civilist och i och med det kunna uttrycka sig mycket friare, samtidigt som han längre ner i samma artikel utser sig själv till kunnig vänsterman jämfört med okunniga liberaler[1].

I veckans kolumn av vänstertidningen Aftonbladet[2] skriver Guillou om anledningarna till varför Sverigedemokraternas riksdagsledamöter har en högre brottsbenägenhet än övriga. Han pekar på samma faktor som jag själv varit inne på sedan tidigare, nämligen att en del Sverigedemokrater är människor med förhållandevis liten makt. Lågutbildade individer med stor arbetslöshet. Förklaringen skulle, enligt Guillou, vara att arbetslöshet korrelerar med andelen brott och att de riksdagsledamöter som är aktuella, skulle ha fört med sig sin tidigare livsstil till maktens korridorer.

Vidare skriver Guillou om att nationalekonomen Tino Sanandaji är något på spåren då han tidigare ska ha benämnt vissa Sverigedemokrater som “ett gäng skånskt trash med låg IQ”.

Att ha en sådan uppfattning, samtidigt som man själv anser sig vara socialist och på den svaga människans sida, får anses mycket märkligt. Det bekräftar dock min övertygelse om att vissa socialdemokrater har tappat sin egen moraliska kompass. Sådana uttalanden är besvärande och stärker även föreställningen om att vissa stockholmare är övertygade om sin förträfflighet. Att Tino Sanandaji tidigare sagt att det inte finns något samband med brottslighet på makronivå och invandring, eftersom invandringen ökar hela tiden, tycks inte bekomma Guillou, då han slår fast att brottsligheten minskar och att alla som påstår något annat är faktaresistenta.

Guillou ägnar sig även i artikeln åt att försöka tolka uttrycket “trash” som människor i socialt underläge och i stor arbetslöshet, i och med det påståendet peka han på att det måste bero på individen själv, istället för det system som socialdemokratin genom åren byggt upp. Ett system som ideligen utesluter människor och påverkar den faktor som Guillou samtidigt försöker påvisa, dvs. att hög arbetslöshet föder hög brottslighet.

Men om nu invandringen fortsätter öka, med grupper av människor som har svårt att etablera sig i det svenska samhället eftersom språk, kultur, sätt att arbete och röra sig i samhället skiljer sig från vårt, så ökar ju också risken för att brottsligheten kommer öka på sikt. Det stödjer ju även Guillous enkla tes och blir lika sant som Guillous egen sanning dvs. “Det finns inget samband med brottslighet starkare än att vara Sverigedemokrat”.

Till slut måste jag tyvärr konstatera att Guillou sällar sig till ”vänsterkören” då han påstår det vara fel att peka ut specifika grupper av människor med annan etnisk tillhörighet, samtidigt som han inte har några som helst problem att påvisa att de flesta som dömdes för våldtäkt i Sverige under 2015 var vita svenskar. Underförstått vita män.

Därmed har jag full förståelse för att vita heterosexuella män som inte är brottsbenägna, känner sig skyldiga i vänsterns osmakliga försök att peka ut vita män som grupp. Hatet mot vita män förstärks och den oro som Jimmie Åkesson vill ta på allvar ska man, precis som Moderaternas kritik, tydligen bara rycka på axlarna åt. Alla som anser att det finns en anledning att kritisera sittande regering brukar istället kallas fascister.

Det är också en obehaglig oomkullrunkelig sanning på samma sätt som en Peppis eller LördagSöndag kunde vara.

För övrigt anser jag att…

…du inte är Fascist eller Nazist för att du står till höger om Liberalerna och tycker om att gå i kostym.

[1] http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article24150788.ab

[2] http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/zo6A1/brottsbenagenheten-inom-sd-gruppen-ar-i-sanning-omfattande

Niklas Liiv den 6 mars 2017