Politiker – använd inte kvantiteter inför jobbskapande

stock-photo-compass-needle-pointing-the-blue-text-blue-and-black-tones-with-blur-effect-and-focus-on-the-main-172547510Traineeplatser eller lärlingsplatser – Innebörden i begreppen är den samma. Även om det finns skillnader i regelverk och tidsperspektiv innan individen är så kallat fullt arbetsför så är båda dock politiska utspel för att försöka locka väljare.

2014 lovade Stefan Löfven och Socialdemokraterna 32 000 traineejobb. Resultatet blev 125. https://www.svd.se/32-000-utlovade-traineejobb-blev-125.

Efter det glädjande beskedet att Moderaterna delar de tankar om avreglering av arbetsförmedlingen som jag tidigare framfört gör nu moderatledaren Anna Kinberg Batra och centerledaren Annie Lööf samma misstag som Löfven. Anna och Moderaterna anser sig nu kunna skapa 150 000 nya jobb och Annie Lööfs Centern 60 000. Samma misstag upprepas gång på gång. Albert Einstein, den kanske smartaste människan genom alla tiden, påstod att: “Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och förvänta sig andra resultat, http://www.senses.se/10-inspirerande-einstein-citat/. Trots vetskapen om detta så gör alltså vissa politiker om samma galenskap gång på gång.

Eftersom arbetsmarknaden domineras av stora aktörer, alla med olika kravbild, förväntningar och regelverk, går det inte att skapa jobb av en bestämd kvantitet. När verkligheten kommer ifatt politikern som utlovat kvantiteten så används det istället förvanskade bilder och förljugen statistik för att dölja och manipulera verkligheten. Beteenden som detta är en av anledningarna till det politikerförakt vi i dag upplever i samhället. Med 15 års erfarenhet från just arbetsmarknaden, specialiserad på människor som står allra längst ifrån densamma, ska jag försöka peka på ett antal anledningar till varför det inte går att ange en bestämd kvantitet, i annat syfte än att skaffa sig makt. Eftersom jag numera är oberoende så hoppas jag att orden ska vara så objektiva som möjligt.  

  1. Individen har andra önskningar, drömmar och förutsättningar än vad Arbetsförmedlingen förväntar och tyvärr kräver. Det här skapar omfattande låsningar, tidsmässigt och ekonomiskt. Sjuka eller fritänkande människor kommer tyvärr aldrig att kunna anpassas till Arbetsförmedlingens regelverk.
  1. Arbetsgivares högt ställda krav vid rekrytering gör att rätt person tar lång tid att finna. Det finns en anledning till varför bemanningsbranschen blir allt mer omfattande och varför allt mer komplexa verktyg krävs för att arbetsgivaren ska hitta sina önskekandidater.
  1. Fackliga regler kring lönekriterier och förmåner och gör att arbetsgivare inte anser sig ha råd att anställa. Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter är kostnader som ytterligare bakbinder småföretagens möjlighet att anställa och växa, vilket också i sin tur blir avgörande för svensk tillväxt och svensk ekonomi.

Min egen idé om att avreglera arbetsförmedlingen innebär att släppa fri individens kreativa förmåga, vilken ständigt bakbinds av de tre punkterna i exemplen ovan. I istället för att lagstifta om ytterligare regelverk utanpå ett redan svårbegripligt system handlar det i internetåldern och internygrationens tid om att låta varje människa komma till sin rätt.

Niklas Liiv den 4 februari 2017