Den nya konservatismen

18380009-change-directions-with-conservative-and-liberal-signs2006 förlorade Sverige styrkan i att ha ett konservativt parti i Sveriges riksdag. I samma stund som Fredrik Reinfeldt, med sin idé och bok om “det sovande folket”, blev partiordförande så blev Moderaterna liberala och socialdemokratin förlorade den självklara motpol de haft sedan början på 1900-talet. I det politiska spelet är en motpol absolut nödvändig då ett parti inte bör befinna sig i regeringsställning utan aktiv kritik. Moderata samlingspartiet som alltid haft stöd från omkring 20 % av väljarkåren invaggades i och med Fredriks “revolution” i en falsk trygghet och tappade tyvärr en del av sin själ. Ett högt pris för några extra procent under några fåtal år.

Reinfeldt var där och då en stor ledare men hans inflytande har tyvärr klippt en del av partiets historiska rötter. Tyvärr ett exempel på då en partiordförande och hans idé blir större än partiet. Moderaterna har i Reinfeldtyran glömt stora namn som Hugo Tamm, Arvid Lindman, Gösta Bohman och Carl Bildt. I den Reinfeldtska skuggan och med det Liberala felsteget har missnöjet istället växt och Sverigedemokraterna har dragit nytta av situationen.

Sverige befinner sig i en allvarlig situation. Vi har många utanförskapsområden, ett instabilt pensionssystem, en sjukvård som går på knäna och en polis som varje dag går till jobbet med insikten om att just den arbetsdagen kan bli deras sista. Sverige har aldrig varit i mer behov av ordning och reda, aldrig i mer behov av Hugo Tamms konservativa tankar han hade då han startade allmänna valmansförbundet, sedermera Moderaterna https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugo_Tamm. Idag har vi istället en socialdemokratisk statsminister i Stefan Löfven som i och med att han skapat ordning och reda i flyktingmottagandet tror sig leda framtidspartiet.

Moderatledaren Ann Kinberg Batra har efter förutsättningarna gjort så gott hon kunnat. Hon försökte föra vidare det Reinfeldtska arvet men hade egentligen ingen egen idé om hur hon ville utveckla Moderaterna. Efter en kortare tid lät hon gamla moderater med stort inflytande på partiet dra henne åt andra hållet, mot vad partiet en gång var. Det kan tyckas bra men är samtidigt inget självändamål. Den Nya Konservatismen måste innehålla något mer än tanken om att de rika ska blir rikare.

Det är och ska vara en självklarhet att vara stolt svensk, för det Sverige är och en gång har varit. En del av den politiska retorik som förts har handlat om att nationalism skulle vara något skamligt. Jag har länge funderat kring vad det beror på och kan inte komma på någon annan anledning än vårt lands agerande under andra världskriget. Sverige var neutralt till ett högt pris och gick en svår balansgång i förhandlingarna med Tyskland och England om svensk järnmalm, kullager och luftvärnskanoner, http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/sverige-under-andra-varldskriget#.

Till slut förlorade Tyskland kriget och tanken om nationalsocialismen blev för evigt brännmärkt. Sverige har under lång tid lidit av skammen och dubbelmoralen i sin vacklande lojalitet under krigsåren. Margaret Thatcher, en av mina politiska förebilder https://sv.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher, gjorde oss och Stina Lundberg Dabrowski påminda om detta under en intervju då hon ifrågasatte Sveriges agerande under den här tiden, https://www.youtube.com/watch?v=QbFZgyDcXqw

Thatcher var visserligen oftast en briljant politiker men hon hade ingen rätt att döma ut svensk moral och svenskt agerande grundat på endast en händelse i historien. Svensk historia går tillbaka till 1000-talet då Svearike bildades och inrymmer under stormaktstiden ett sekel med stora framgångar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historia. Att vara stolta över vårt arv ger oss större möjligheter att göra något åt de utmaningar vi står inför.

Den nya konservatismen som nu, i och med att Moderaterna och Sverigedemokraterna närmat sig varandra, måste växa fram handlar om att bevara det som är värdefullt för nationen, skapa ordning och reda i kaoset omkring oss och bygga det Sverige som vi alla vill vara en del av. I internetåldern handlar det om att slå vakt om våra rötter och samtidigt vara en del av den nya globala världen, även långt utanför Europa, och i detta har Moderaterna en given roll. Det behövs de starka rötter som utgår endast från ett äldre parti och det är något Sverigedemokraterna inte kan erbjuda. Moderaterna måste leda Internygrationen och ta ansvar för Reinfeldtsårens avkonservering.

Niklas Liiv den 28 januari 2017