Effektivare Change Management för rörligare Humant Kapital

circuit-326094_1920Vad innebär storbolagens inflytande på den enskilda människan i en tid då förändringshastigheten lamslår branscher, regioner och nationer? Sony Ericssons senaste varsel om 820 anställda i Borås och Kumla är bara ett i raden som lagts och som kommer att verkställas i framtiden.

Rationaliseringar som genomförs i syfte att minska produktionskostnader är ett grepp som blivit allt vanligare och kan jämföras med idrottens sätt att sparka tränaren för att uppnå snabba, kortsiktiga resultat. Det är en standardåtgärd som landsätts då de fasta lönekostnaderna över tid överstiger försäljningen och därmed tvingar bolagen till aktiviteter som kan vara ödeläggande för den enskilda människan. Då allt för många bolag saknar förmågan att ställa den inre och yttre effektiviteten i förhållande till varandra så läggs varsel i syfte att försöka rationalisera produktionen ytterligare och flytta lönekostnaderna utomlands. Där överlever de en tid innan konkurrenssituation, konjunkturer, tillväxt och lönebildningar återigen tvingar fram samma spelregler och åtgärder.

Kvar blir de uppsagda och de erbjuds olika stödpaket för att ställa om sin karriär till nytt arbete, inom samma bransch eller i en ny. Många av de som lämnas kvar hamnar i psykologiska tillstånd som i det närmaste kan beskrivas som chock – en akut stressreaktion som kan tvinga in den drabbade i inlärd hjälplöshet, vilken hindrar individen att ta sig ur den förestående situationen.

Stödpaketen som erbjuds innehåller åtgärder som ska hjälpa den enskilde medarbetaren med övergången. Under uppsägningstiden erbjuds olika coachinsatser, rådgivning och studier. En människa som befinner sig i ett tillstånd av hjälplöshet och ilska inför förestående situation kommer dock att få svårare att ställa om och ta till sig de olika åtgärderna. Resursutnyttjandet kan komma att ifrågasättas, beroende på individens förmåga eller oförmåga till perception och omsättning av information.

Människans behov av så kallad långsiktig trygghet, enligt Maslows behovs­­trappa tak över huvudet och pengar, har tvingat in henne i en beroendeställning i förhållandet till arbetsgivaren. Det är då denna beroendeställning av olika anledningar bryts som hon hamnar i chock. Ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare är alltså inte bara juridiskt och ekonomiskt bindande utan även psykologiskt.

Ökad förändringstakt och Change management blir allt mer gällande i vår omvärld. Det gäller inte bara samhälle och företag utan även individ. Däri ligger framtidens stora utmaningar, så också för alla bolag som sysslar med humana kapitalet i förhållande till arbetsmarknaden. Vi måste förändra människans, enligt Maslows grundläggande behov, för att förbereda henne på förestående förändringar. Höja hennes mentala beredskapsnivå, inte bara vid själva orsakstillfället, utan även inför eventuella omställningar i framtiden och bidra till en snabbare omställning som minskar samhällskostnaderna och förbättrar individens välmående.

Niklas Liiv den 1 December 2016