The Perfect match

De flesta är överens om att drömjobbet idag nås via ett väl utvecklat kontaktnät. Bekvämligheten att kunna få någon slags referens av sin framtida potentiella medarbetare överskuggar andra rekryteringsverktyg som CV-konstruktion, selektering och intervjuteknik. Att finna “superstjärnan” i företagets närområde ger HR-avdelningen en fördel i att bedöma viktiga egenskaper så som lojalitet, kreativitet, hängivenhet och kontinuitet. Det skapas allt fler forum i försöka att utforma naturliga mötesplatser för arbetsgivare och arbetstagare. Rekryteringsträffar och affärsnätverk arrangeras i syfte att matcha parterna med varandra och skapa en naturlig tillväxt, i förlängningen avgörande för svenskt näringsliv och internationell konkurrenskraft. Detta är förhållanden som arbetsmarknaden är väl förtrogen med och ständigt arbetar för att förbättra eftersom de är knutna till problemet: arbetsgivare som upplever att det inte finns rätt kompetens och arbetstagare som anser att det inte finns några jobb eller rätt typ av jobb att söka. För att underlätta “The perfect match” och skapa fler arbetstillfällen vill jag presentera två tankekonstruktioner som verktyg för att överbrygga det gap som ständigt vidgas på en rationaliserad marknad. Båda tillhör kategorin “dolda jobb” och behöver rätt förutsättningar för att bli mer synliga.

  • Tillväxt i organisation: Många småföretagare startar och driver företag med en idé om att de är experter på sitt eget område och vill tjäna pengar åt sig själv istället för åt någon annan. De är vad som Michael E. Gerber1 kallar för producerare och har ofta svårt att överleva på sikt eftersom de inte kan förändra och utveckla verksamheten när macroomgivningen så kräver. Tillväxten hämmas och många går i konkurs istället för att finna lösningar som kan få dem att växa och bidra till ett bättre företagsklimat. Med rätt sorts “företagscoachning”, där varje enskild näringsidkare får rätt ekonomiska och motiverande förutsättningar för att våga rekrytera, får de istället bättre möjligheter till att få verksamheten att växa och bidra till ett bättre klimat. Förfarandet innebär att de aktörer som är involverade i glappet mellan AG (Arbetsgivare) och AT (Arbetstagare) måste satsa mer på motiverande och utbildande insatser för båda parter och inte bara för AT som varit så vanligt tidigare. Detta bidrar till en mer dynamisk och hälsosam maktbalans som kommer att vara avgörande på den framtida arbetsmarknaden.
  • Tillväxt i individ: Jim Collins2 har försökt förklara varför “Some companies make the leap… and others don´t” och kommit fram till att den avgörande faktorn är att de företag som vågar forma verksamheten efter individen istället för tvärtom är de som går starkt uppåt på utvecklingskurvan. Företag som vågar rekrytera rätt människor och låter dem peka ut färdriktningen för framtida investeringar och affärsidéer tycks vara de som tar ytterligare ett steg och lämnar de andra bakom sig. Google får ses som ett föregångsföretag gällande detta, då de regelbundet låtit sina anställda få “idétid” för att utveckla nya projekt och portfolios.

Med förankring i dessa två metoder har tillväxt för företag och individ inte längre några begränsningar. Frågor som utbud och efterfrågan på arbetskraft omformas och förändras och bli mer oberoende av varandra. Begreppet “The Perfect match” ligger i att se varje individs inneboende kraft och kunna utnyttja den fullt ut för att företag och individ ska kunna “glida ihop” och bli något större än summan av två termer. I detta ligger vår utmaning – i detta finns vår vision för att rulla vidare mot nya mål i framtiden.

Niklas Liiv den 5 april 2015

Referenser:

  1. Michael E. Gerber, the E-myth Revisited: Why Most small business Don´t work and What to Do about It, HarperCollins Publishers, 1995.
  2. Jim Collins, GOOD TO GREAT, Book house Publishing AB, 2001.