En människas inneboende kraft

En människas inneboende kraft – finns den? Och om den finns hur lockar vi fram den för att varje individ ska få en möjlighet att inte bara bidra till samhället utan även vara med och bygga och forma det? I rekryteringsförfarandet idag letas det efter rätt kompetens. I rädsla över att rekrytera fel söker företagen allt finare verktyg för att sortera och selektera människor till sin verksamhet. Det bygga på med fler steg i personlighetstester och intervjusteg för att försöka positionera sig mot de arbetstagare som finns tillgängliga. Fler aktörer påstår att det inte finns rätt sorts arbetskraft att tillgå. Är det sant eller har mänskligheten i ett allt mer differentierat samhälle svårt att anpassa sig efter rådande förhållanden?

Om vi istället skulle försöka finna varje individs omedvetna inneboende kraft och ställa in den efter företages kommande behov så skulle det inte finnas några gränser för utveckling och tillväxt inom svenskt näringsliv. Om företagen istället valde att rekrytera en individ utifrån personlighet och drivkraft och anpassa verksamheten utifrån det så skulle inte matchningsprocessen glappa utan istället glida ihop till en enhetlighet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det finns exempel på företag som insett värdet av att utgå ifrån individ istället för affärsidé och vision. Dessa företag har inte bara chans att utvecklas tillsammans med sin personal utan även med lättare kunna ställa om sig efter rådande marknadsförhållanden.

Niklas Liiv den 14 Juli 2014.