Den reguljära arbetsmarknaden

Den reguljära arbetsmarknaden. Har den förändrats över tid och förvandlats till något obeständigt som vi inte längre kan sätta fingret på? Uppfattningen om den reguljära arbetsmarknaden har snarare med arbetsmarknadsstatistik att göra. En diffus subjektiv uppfattning som är styrt av politiska intressen. Definitionen av fenomenet är den vanliga arbetsmarknaden som består av ett antal tjänster som erbjuds av en arbetsgivare. Med de dolda jobbens allt viktigare betydelse blir dock uppfattningen än mer abstrakt.

Gapet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir allt större beroende på matchningsproblematik och kompetensglapp. I en allt mer specialiserad omvärld behöver vi fortbilda oss utifrån ett specifikt krav samtidigt som förmågan att vara bred blir allt viktigare. Näringsliv och företag letar efter arbetskraft som inte bara behöver vara kostnadseffektiv utan också omställningsbar för att trygga företagens anpassningsnivå till nya konkurrensförhållanden.

En förtroendecirkel som syftar till att minska glappet mellan de båda aktörerna behöver skapas. Ett förtroende som över tid inte bara ska reducera matchningsproblematiken utan även skapa nya förutsättningar som ger oss möjlighet att se på fenomenet ”arbete” på ett helt nytt sätt.

Niklas Liiv

Den 1 Juli 2014