Att växa med möjligheter

Fyra av fem framtida jobben kommer att växa fram hos småföretagarna. Hur bör arbetsmarknaden bemöta detta behov? Hur ska vi kompetensförsörja för att småföretagaren ska växa med potential och möjlighet men samtidigt med ett visst mått av försiktighet så att Sverige som nation fortfarande har möjlighet att konkurrera på en internationell marknad? Den enskilda näringsidkaren har stort ansvar – inte bara för svensk export och konkurrenskraft utan även för att besätta sin verksamhet med rätt kompetens. Med rätt kvalifikationer på den potentiella arbetskraften har de möjligheter att uppnå ovanstående kriterier.

Hur uppnås då rätt sakkunskap och kännedom hos den enskilda arbetstagaren? Formell utbildning är visserligen viktigt men hur ska en ensamföretagare säkerhetsställa duglighet, personliga egenskaper och ambitionsnivåer hos sin personal utan att de får möjlighet att bygga förtroende över tid. Felrekryteringarna ökar på grund problematik i förväntningar och ambitionsnivåer. Det är ett bekymmer som kommer hämma tillväxt och svensk ekonomi.

Företagare som varje dag slåss för att överleva behöver hjälp i sin ambition att ta nästa steg i entreprenörsskap och tillväxtmöjligheter. Genom att under en period få möjlighet att utbilda sin egen personal såsom de anser att jobbet ska utföras kan de med mindre risk bidra till att förstärka svenskt näringsliv.

Lärlingssystemet är en glömd utbildningsmöjlighet som har hamnat i skugga från den akademiska världen. Högskola- och universitet är visserligen bra men skapar också ett glapp i förväntningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare. Gapet behöver fyllas igen med kvalitativ utbildning på plats där varje arbetsgivare kan skräddarsy en utbildning utifrån sitt eget behov. Vi behöver medvetandegöra allmänheten om att detta fortfarande finns och att det inriktas sig mot alla branscher och företag.

När insikten har uppnåtts har vi stora möjligheter att påverka arbetslöshet och svensk ekonomi.

Niklas Liiv

Den 3 Juli 2014