Ett stelnat ansikte

2406419-skallens-fyrBakom strimmigt fönster utan glas

syns plågat ansikte i skugga 

jagat uttryck i utdragen grimas

då svart iris världen beskuggar

 

I surt tidlöst regn blicken beslöjas

det fria landets ord sakta dränks 

de återstående fartygen måste förtöjas

innan de i vilda vågor dränks

 

Stormen från öppet hav kan ej bedarra

från synranden siktas båten med modets namn

på vågens kam förvridna vålnader, otäckt bisarra

dväljes i besättningens oformbara famn 

 

På sinnesvärldens högsta klippa står den fyr

som kastar ljus i medvetandets mörka vrå

i dess topp speglas anletets plåga och tortyr

sträcker oss ändock hoppets sista strå

 

Ansiktet andra sidan regnridån är delat

dragen tvetydiga för besättningens syn

grimasen inför falska sanningar har stelnat

hyser nu blott den bottenlösa avskyn

Liiv