Att vända blad och andra kinden till

789041-old-bookMänniskans ursprung råder det delade meningar om. Religiösa eller vetenskapliga grundvärderingar skapar våra uppfattningar och övertygar oss i våra ståndpunkter. Enligt Wikipedias definition om homosapiens utveckling är det vetenskapligt säkerhetsställt att vår art kommer från en apliknande varelse, http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_utveckling. Detta, och så mycket annan så kallad fakta, visar på att det tycks råda en viss övertro på vetenskapens förmåga. Trots allt så studerar den bara naturens lagbundenhet och formulerar inga hypoteser som innefattar övernaturliga fenomen trots att dessa också, motsägelsefullt nog enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap, förkommer dagligen omkring oss. Vetenskapen har dessutom en övertro på sina egna förklaringsmodeller trots att det gång på gång visar sig att dessa vilar på en mycket osäker grund. Vem har inte hört uttrycket att dagens sanning är morgondagens lögn? En insiktsfull medmänniska och kollega hävdar att det idag råder en partikelhysteri som hindrar oss från att tänka klart. Allt ska passas in i färdiga strukturer och modeller, som när de en gång utformades knappast var konstruerade att ta hänsyn till livets alla komplexiteter.

Den moderna vetenskapen som föddes i Europa under 1500- och 1600-talen har präglat hela det västerländska sättet att förlita sig på mönster och orsakssamband och därmed drivit på avsekulariseringen av det europeiska samhället, vilket i sin tur till stora delar även präglat USA. I en omvärld som hittar sin trygghet i livet i helt andra värderingar kan detta synsätt vara oerhört svårt att förstå sig på. Att Europa och USA sätter människan i position att vara så kallat allvetande kan ses mycket provokativt i en muslimsk, hinduisk eller buddhistisk livsåskådning. Istället för att låta oss triggas över hur det kan komma sig att så kallade “terrorattacker” alltid utspelar sig på amerikansk eller europeisk mark så kanske vi bör göra som bibeln föreslår: ödmjuka oss och med vårt eget orsakssamband reflektera över om vi borde göra något annorlunda för att påverka situationen till det bättre. Istället använder vi oss av samma metoder som vi samtidigt dömer ut, nämligen vedergällning, ett begrepp som för oss tillbaka till gammaltestamentliga lösningar som handlade om öga för öga och tand för tand. Dessa metoder förespråkas dock inte i Nya Testamentet där budskapet genom Jesus då istället är att vända andra kinden till och att älska sin nästa.

Islam som i sin livsåskådning utgår från att Allah (det arabiska ordet för Gud) är den allvetande kraften och som allt mänskligt liv utgår ifrån, är den tro som det svenska partiet Sverigedemokraterna valt att fokusera på och försöka bekämpa. På deras hemsida, http://burlov.sverigedemokraterna.se/islam-paverkar-vart-demokratiska-samhalle/ kommer de med anklagelser mot en tro som miljoner människor valt att leva efter. I ett samhälle där du från tidig ålder präglas att tänka och handla på ett visst sätt kommer detta sätt alltid att vara det sanna för den enskilda individen – just som vi själv lever i villfarelse över att just vårt sätt är det enda rätta. Faktum är att det inte finns något rätt eller fel utan bara tolkningar av vad vi tror är rätt. Det är dock felaktigt och direkt farligt att tro att det egna sättet är suveränt och att alla andra ska anpassa sig efter det. Sverigedemokraterna generaliserar dessutom och påstår att enskilda fall av så kallat “hedersvåld” kan kopplas till miljontals människor, som egentligen inget hellre vill än att leva sitt liv efter det kärleksbudskap som Islam i grunden står för. Sverigedemokraterna använder sig också av bristfälliga fakta http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stora-faktabrister-i-sds-artikel_3677009.svd för att uppnå syftet att ställa sig själva i en central position. Ett alldeles utmärkt exempel på detta är när biträdande partiledaren Mattias Karlsson i en intervju med Mats Knutsson på SVT-forum hävdar att alla andra politiska alternativ förutom hans eget är dåliga för Sverige, http://www.svt.se/nyheter/svtforum/rakt-pa-med-mattias-karlsson-sd. Genom att uttrycka sig på detta sätt är han ute efter att ställa till med parlamentariskt kaos för att SD ska växa sig än starkare, vilket knappast har något att göra med den åsiktsfrihet eller demokrati de hävdar sig vilja uppnå. Att gång på gång hota med att fälla budgeten är ett oroväckande grepp som visar hur långt SD är beredda att gå för att skaffa sig makt över situationen. Makt som hotar vår demokrati.

För att avväpna Sverigedemokraternas politiska underlag måste vi, som jag tidigare varit inne på, omforma begreppet integration och ge det en ny innebörd som jag vill kalla Internygration. Ett begrepp där vi lägger in grunder som “lärande om varandra”, “respekt” och att utnyttja den befintliga teknik som tidigare entreprenörer gett oss, https://niklasliiv.com/2014/10/27/livet-handlar-om-en-avgorande-millimeter-2/. Genom att använda oss av den nya terminologin förflyttar vi fokus från tidigare politiska misslyckanden och ger oss möjligheten att vända blad och den andra kinden till.

 

Niklas Liiv den 9 november 2014