Tre bröder med en gemensam nyckel

659352-old-keyArbetsförmedlingen får mycket kritik för att de delvis ska ha förlorat sin roll på arbetsmarknaden. Det finns fortfarande en uppfattning om att organisationen ska ägna sig åt det som varumärket utlovar – dvs. vara en statlig myndighet som förmedlar jobb till den enskilda individen. Som det ser ut idag har deras uppdrag istället kommit att handla om kontroll och statistik. I och med ny politisk riktning har vissa delar av verksamheten outsourcats till externa aktörer som tagit över vissa arbetsmarknadsutbildningar och integreringsinsatser. Detta är en del i den inriktning som bygger på “avförstatligande” med en fastare förankring i det privata näringslivet. Denna nya marknad har varit föremål för medial granskning som pekat på brister, till viss del berättigade men också direkt orättvisa i sin bedömning. En omogen marknad måste dock få en möjlighet att utvecklas i rätt riktning för att på sikt, i samarbete med arbetsförmedling, kommun och näringsliv, skapa nödvändiga strukturer. I den fria konkurrensen har det varit erforderligt att bjuda in alla dem som velat försöka. I ett hårt styrt kvalitetsarbete börjar myndigheten nu att hitta rätt. Leverantörer som inte håller måttet selekteras bort och kvar blir de som genom ett utökat samarbete tillsammans med AF ska säkerhetsställa leveransen på de arbetsmarknadsinsatser som AF själva inte längre äger. Kontrollfunktionen utökas och uppfattningen från den enskilda individen om att arbetsförmedlingen inte sköter sitt jobb förstärks.

Detta behöver dock inte vara en nackdel eller ett misslyckade som vissa vill påstå. Genom offentlig upphandling har myndigheten inte bara en möjlighet att förstärka näringslivet på den lokala orten utan kan även bidra till att kvalitéerna i leveranserna är så höga och jämna som möjligt. Som oberoende part kan de utgå från att den enskilda individens konkurrenskraft ska stärks på arbetsmarknaden när de väljer leverantör. Den privata aktören har i sin tur bättre möjligheter tillsammans med näringslivet att etablera en gemensam plattform vad det gäller att skaffa praktikplatser och lärlingsplatser vilka är kraftfulla verktyg i matchningsprocessen. Med en samsyn på tid och pengar får samarbetsparterna i detta avseende en ökad förståelse för varandra vilket på ett naturligt sätt kan skapa långsiktiga relationer. När dessutom kommunen engageras och involveras i försöket att lösa den enskilda individens situation får vi den viktiga lokala förankringen som gör det möjligt att hitta lösningen i personens närområde. Även fast den moderna människan ska vara öppen för nya intryck och vara mobil på en allt mer global arbetsmarknad så mår de flesta av oss bäst när vi har möjlighet att stanna kvar hos dem som betyder något för oss, vilket är direkt avgörande för hur vi presterar. Arbetsförmedlingen, kommunen och den privata aktören är tre enheter som inte bara är beroende av varandra för att fungera optimalt utan som också innehar den gemensamma nyckeln för att komma till rätta med till synes oövervinnerliga problem. Nyckeln har ännu inte utvecklats eftersom vi ännu inte hittat de gemensamma beröringspunkterna som gör det möjligt.

I sina böcker om brobyggarna berättar Jan Guillou om hur den mänskliga utvecklingen exploderade under 1900-talet. Tre bröder som utbildade sig till ingenjörer byggde järnvägar i olika delar av världen och bidrog till att mänskligheten kom närmare varandra. När vi människor började träffas och utbytte erfarenheter skedde något väsentligt som fick filosofi, teknik, konst och litteratur att ta ett avgörande kliv och förde oss in i det postmoderna samhället. På samma sätt som Guillous bröderna Lauritz från västerlandet i Norge såg till att det blev möjligt måste tre andra bröder: Arbetsförmedlingen, Kommunen och den Privata aktören bygga vägen för att ge den moderna människan möjligheten att ta ett avgörande kliv och bryta sig loss från gamla strukturer som handlar om arbetslöshet, utanförskap och ge sig in i något nytt som är vitalt för mänsklighetens utveckling.

 

Niklas Liiv den 28 april 2014