Mot position C strävar ingen

2014801-hands-holding-each-otherOrdet makt1 har fascinerat människan i årtusenden. Människan söker och vill uppnå en relation där A har något viktigt att erbjuda B som B som beroende part är i absolut behov av. Om A dessutom kan skrämma och utöva sanktioner mot B så har begreppet fått sina absoluta innebörd. På dessa fundament är hela vår omvärld uppbyggd och för de flesta av oss är mekanismen så djupt rotad att vi omöjligt kan se några alternativ till denna struktur. Vi förutsätter att det är en naturlag och ifrågasätter den sällan. Istället försöker de flesta av oss att ta oss till position A för att kunna fortsätta reproducera förhållandet och så länge A dessutom innehar kapital och resurser för att fortsätta bygga vidare på detta så kommer något knappast att förändras. Vad vi dock bör vara medvetna om är att detta är ett sociologiskt begrepp – en vetenskap framsprungen ur relationen mellan människor och inte har något med naturlagar att göra.

Och vad händer den dag då denna struktur börjar krackelera i fogarna, den dag då B växer sig så stark att positionerna mellan de båda parterna förskjuts och omfördelas? A tvingas naturligtvis genast att ta till allt extremare metoder för att bibehålla sin position. Agerandet är självklart eftersom A inbillar sig att hans/hennes positionen är den suveräna av de två. Vad vi dock måste hålla i minnet är att frihet knappast har med dominans att göra. Den suveräna positionen innebär ofta hårt arbete för att bibehålla den. Då många dessutom gör allt för att komma dit så genererar det en del bekymmer för A. Att ständigt vara omgiven av konkurrenter, som gör allt för att komma upp till din position, är mycket belastande – framförallt mentalt. Rent historiskt finns det mängder av exempel på maktfullkomliga ledare som blivit mer eller mindre galna på grund av den ständiga konspiration som förekommer omkring dem.

Om revolution uppstår och A blev ersatt av B så har vi tyvärr dessutom sett otaliga exempel på att förhållandet fortsätter att reproduceras. B har oftast ingen förmåga att se andra relationer i sin “nya” position vilket föranleder en automatiskt förvandling till A och allt börjar om från början igen. Dessa förhållanden, där samma relationer gäller, har fortgått under årtusenden. Någon gång då och då har revolution uppstått, med resultatet att positionerna växlat men förhållandet ändock fortsatt.

Den senaste tiden har dock saker och ting börjat förändras. De resurser som A besitter tycks bli allt mer utarmade och försvagade och B har hamnat i en allt sämre position. Kanske en ny revolution väntar runt hörnet?

Arbetslösheten sprider sig som ett virus över världen och är det största hotet mot de samhälleliga mekanismerna. Enligt sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström2 är det ett av samhällets största utmaningar att komma till rätta med. USA och Europa har under en längre tid befunnit sig i vad vi kallar “ekonomisk och social kris”. Dessa två världsdelar har under många år befunnit sig i position A men börjar nu tappa allt mer till den övriga världen. Asien, Afrika och Sydamerika vinner allt mer mark och skaffar sig bättre positioner i racet om resurser och kapital. Men, och det här är mycket viktigt att poängtera, de gör det med samma medel och metoder som västvärlden använt sig av – alltså med samma struktur i relationen mellan A och B. Mekanismerna kommer att fortsätta att reproduceras på nya platser och under nya förhållanden. För att befästa detta gör fler och fler västerlänningar affärer i väst som tvingar in den “nya världen” i samma gamla låsta positioner.

Att hitta innovativa lösningar på komplexa problem tycks inte vara något som våra politiker är intresserade av. Eftersom de själva befinner sig i position A har de varken anledning eller intresse av att förändra på djupet och bredden. Lösningar som presenteras utgår oftast från gällande förhållanden, men när bägaren är tom och idéerna är slut krävs andra åtgärder.

Paradigmskifte och ny världsordning är dock inget någon beslutar om. Ett liknande beslut skulle förmodligen leda till oro, skräck och totalt kaos. Istället måste det smygas fram och förändras över tid. Att finna en ny position, där alla går mot C, är dessutom så omskakande och omvälvande att det ligger utanför de flestas fattningsförmåga.