Blogg om min första bok

Den här kategorin som tidigare kallats kreativt skrivande har nu bytt namn till Boken: ”Fri Man” . Det är min första bok som ska ut på marknaden men huruvida den kommer att bli publicerad av traditionellt förlag eller självpublicering återstår att se.  Jag kommer att skriva små inlägg om slutredigeringen och det vidare arbetet med manuset. Den tog cirka fem månader att skriva och ser ut att bli en intressant slutprodukt.

Teman i boken är naturligtvis de samma som min övriga profil handlar om, dvs. människan, organisationen och samhället. Den andra redigeringen är under process och så fort den känns färdig kommer lektör att kontaktas. En professionell bedömning av någon som vet vad skönlitteratur handlar om tror jag är absolut nödvändig, i varje fall om du har lite eller ringa erfarenhet. Jag beräknar att den andra redigering kommer att vara klar innan sommaren.

To be continued…

Niklas Liiv