29.

Efter att jag snart har färdigställt två böcker i ett andra och första utkast så börjar jag ana att min prosa trots allt har fått en egen prägel. Jag kommer ofta på mig själv att använda mig av samma sorts tekniker vid olika övergångar – kanske det  är ett tecken?