26.

När de dramatiska ögonblicken intensifieras – det är då du börjar inse att en upplösning kan vara förestående och att du möjligtvis trots allt kanske kan få ihop något som i alla fall liknar ett första utkast… sedan börjar arbetet på allvar.