Kreativ annonsering

2034401-job-market

Människan lever i en föränderlig värld och många av oss har svårt att anpassa oss till alla nya miljöer och intryck som ständigt sköljer över oss. Jakten på jobb blir allt mer intensiv och fler aktörer ger sig in på marknaden då de tror sig ha en lösning på ett växande problem, nämligen det att arbetskraft och arbetsgivare glider allt längre ifrån varandra. Arbetsgivaren upplever att det blir svårare att finna rätt kompetens och arbetstagaren tycker att jobben blir färre och besvärligare att komma åt. På en hårdare arbetsmarknad blir de vassa armbågarna den nya kulturen i försöken att hävda sig och synas i det högljudda bruset.

Respekten för varandra blir sällsyntare då människor i sina försök att penetrera marknaden använder sig av oetiska metoder. Att fabulera och förvanska sanningen för att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter är en realitet och samtidigt ett problem. Rädslan för att inte synas eller bli bekräftade får oss ofta att välja fel väg för att söka respekt – med effekten att vi snarare får mindre av det.

I ansträngningarna att söka rätt arbetskraft – till företagens högre krav på bättre avkastning på eget kapital – så signaleras det i annonsering att det söks en idealbild av människan istället för en människa av kött och blod. De letar efter någon som inte existerar, då kravprofilen ofta är för hög för att någon ska kunna leva upp till den. Slutligen bestämmer sig arbetsgivaren för en person utifrån ett mycket godtyckligt urval och upptäcker kanske efter en tid att det tyvärr inte blev som de tänkt sig…

Jag får känslan av att felrekryteringar blir allt vanligare och att det kanske var ett faktum redan vid annonseringstillfället? En Idealbild  målas upp som många försöker leva upp till – där en del fallerar och inte uppnår. Många jobbannonser följer idag en standardiserad mall som alla verkar tro är den bästa metoden för att hitta rätt person. De flesta inleds med en beskrivning av företaget och organisationen för att sedan övergå till en tjänstebeskrivning och kravprofil. Det förvånar mig är att det inte finns mer kreativitet hos alla HR-avdelningar där ute. En gissning är att det kan bero på att arbetsgivaren befinner sig i ett övertag gentemot arbetskraften och inte anser sig behöva lägga ner energi på detta eftersom de kommer att få tillräckligt med ansökningar ändå.

Att visa kreativitet för att få tag i rätt person kan dock vara av central betydelse för arbetsgivaren eftersom rätt person kanske appelleras av en mer kreativ annons som stämmer överens med den unika individen, lämpad för just de arbetsuppgifter som företaget söker. Hittar arbetsgivaren rätt individ kan det visa sig att de matchar varandra så bra att de kan växa tillsammans i en sann samförlivning.

Nu finns det emellertid företag som försöker med andra grepp, där de exempelvis väljer att fokusera på individen genom att kasta om annonsföljden. Det är ett steg i rätt riktning men i framtiden, då arbetsgivare och arbetstagare måste närmare sig varandra är det bara ett av fundamenten på den bro som ska överbrygga gapet.

 

Niklas Liiv