23.

På sista tiden har jag kommit på mig själv att ha svårt att hålla fokus på romanskrivandet. För många tankar och idéer slåss för att komma in i mitt medvetande och väntar på att bli skrivna. Jag skulle tro att fokus dock är en träningsfråga och löser sig med tiden.