22.

Att skriva mycket och länge är i grund och botten en mycket intressant process eftersom det  ofta utkristalliserar sig en väg som vi bör välja. När temat som det kallas väl är klart brukar det ofta finnas en del att röja undan i efterhand. Målet är att växtligheten ska bli jämn, kraftfull och sammanhängande.