21.

En människas drivkraft är olika från person till person, men är ofta bakgrunden till att många av oss orkar vidare. Även under de tillfället i livet då allt går lite tyngre. Att skriva är en drivkraft inte bara för mig utan även för många andra. Men varför skriver vi? Hur kan det komma sig att vi utsätter oss för det varje dag trots att det många gånger inte alls är så roligt och ibland faktiskt är rent ångestfyllt? En del av oss kanske svarar pengar och andra för att helt enkelt må bättre. Men jag tror att det finns ännu något bakomliggande som kan förklara fenomenet.

Det finns en röst inom oss alla – även de allra minsta – som är något att dela med sig till omvärlden av. Något som är betydelsefullt och som ska driva utvecklingen vidare. När den personen har sagt sitt så startar det genast tankar och idéer hos den som läser det eller hör det, som i sin tur tar oss ytterligare ett steg. Att tro på det budskapet är min drivkraft – vilken är din?