Ett kreativt sinne

3952369-brain-gearMin far sa en gång att jag har ett rörligt intellekt. Då var jag för ung för att förstå vad det innebar men anpassningsförmåga är nog bästa ordet att i sammanhanget förklara det med. Det vill säga att jag har lyckats använda min idérikedom i den bransch jag arbetat inom eller vad aktuell situation krävt. Även om min starkaste sida varit läs- och skrivförmåga har jag alltid lyckats få tankar och idéer kring vad jag än jobbat med. I organisationer där struktur och ordning varit ledord har detta tyvärr skapat problem för mig. En människa som har svårt att anpassa sig till den ordning och de regler som organisationen/samhället satt upp är ofta svår att hantera. Jag har alltid velat hitta på något nytt – skapa en ny ordning – vilket kan te sig jobbigt för vissa. Då är det oftast betydligt lättare att anpassa sig, acceptera hur det ser ut dit du kommer och försöka göra det bästa av det som redan gäller.

Det är lätt att göra en liknelse med alla de människor som kommer till vårt land och vill införa sin kultur och sitt tankesätt i det svenska samhället. Deras kultur och bakgrund är starkt kopplade till deras identitet som människor och självklart är det därför något de vill bära med sig. Att försökta ta bort en del av det och anpassa dem till något svenskt vore som att amputera ett ben, en arm eller att lobotomera den kreativitet de besitter. Ofta innehar det i stället styrka och ett nytt tankesätt som om möjlighet ges kan hjälpa till utveckla ett svenskt system som hamnat i stagnation. Att lösa stora frågor som arbetslöshet och så kallat ”socialt utanförskap” gör vi inte genom att använda samma argument som Hitler gjorde före andra världskriget – ”arbetslösheten och integrationen är invandrarnas fel och därför bör vi se till att inte ta in dem eller till och med ta bort dem”. Genom att stänga dem ute kommer vi att begränsa våra möjligheter att hitta nya lösningar på gamla och föråldrade problem.

Massarbetslösheten ökar lavinartat i Europa – det är den bild media vill ge oss och den fråga som EU tycks ha överst på agendan. Företeelsen kommer att skapa stor mobilitet hos människor inte bara i Europa utan även i resten av världen. Denna mobilitet kommer att kräva att vi alla får lov att anpassa oss, inte efter den stora massan eller ett strukturerat system utan efter nya enskilda idéer och individer. Det är så vi måste se människor, som enskilda individer, istället för som massor eller grupper vilka är svåra att relatera till och dessutom hantera. Jag tror på den lilla människans kapacitet och kreativitet. På samma sätt som Zlatan har utvecklat den svenska spelmodellen i fotboll måste vi lära oss att utnyttja en kraft och resurs när vi ser den. Att rationalisera bort den i en allt större struktur och organisation på grund av småaktighet eller bekvämlighet är direkt felaktigt och kommer att hålla kvar oss i ett gammalmodigt tänkande. Att istället bemöta människor efter deras förutsättningar och ge dem en miljö och omgivning där de har möjlighet att inte bara växa som individer utan även på ett dynamiskt sätt utveckla sin omgivning är framtidens svar på frågorna vi idag brottas med. Det kreativa sinnet måste utvecklas för att varje enskild individ ska kunna ta ett eget ansvar och ta oss med in i framtiden. 

 

Niklas Liiv