18.

Kapitelindelning är ett lika fascinerande ämne. Vissa författare indelar en 300 sidor lång bok i ett två kapitel medan andra använder sig av ett nytt kapitel vid nytt stycke. Själv har jag ingen bestämd ram för det än – det kommer säkert att falla sig naturligt under de nuvarande redigeringsarbetet av min första bok. Det enda jag vet är att de inte kommer att bli lika långa – liksom kapitlen i mitt liv.