Karaktärsdrivande eller intrigbaserad story skiljer sig markant. Mina karaktärer kommer alltid att berätta historien – knappast jag själv.