Törstande toner

Utifrån

dovt dunkla dränkta dofter

oroliga odefinierade olösliga.

Toner

av något söndertrasat svunnet

törstande.

 

Förföriska fartyg färdas fjärran

från vårt medvetande.

Tungt tvingande till avgrundens djup.

I vårt vänstra öra önskar

lösryckta ljudliga förfärliga fragment

uppenbar uppmärksamhet.

 

Verklighet

Verklighet vansinnigt vurmande.

Ilsket irriterande imitationer

av det vi tror.

Törstande toner inifrån.

Dränkta

av dova dunkla dofter utifrån.

Liiv