Livets brunn

Det finns en brunn

längst där inne i gläntan

Bortglömd av samhällets besinningslösa nycker

Dold för de förtappades själar i deras desperata jakt

efter vad de inte förstår

Gåfullt ligger den där

gömmer i sitt mörka djup

det vi glömt

Nere på botten finns något

vi alla längtar efter

men så svårt att komma åt

Långsamt växer den bleknande mossan

längs dess väggar

Inför gläntans tyste betraktare

försvinner den i ett vitt skimrande ljus

Odrucken

Liiv