Det första steget på himlens trappa

Jag har bott i samma landskap i hela mitt liv men ändock aldrig känt någon hemkänsla eller stolthet i det. Jag har snarare känt mig mer hemma då jag varit borta, mer hemma i det främmande och ovana, mer och mer trygg i det som många andra anser är det omöjliga och osäkra. Det får mig att undra…

Med detta i tankarna tog jag under fredagseftermiddagen en ensam promenad i det gråtunga höstmörkret som redan hade belägrat dagen, ett tydligt tecken på att månaden November är i antågande. Höstlöven har lämnat sin tidigare så säkra boning i lövverken, singlat ner till marken och där bildat en förtida vintergata.

Då vatten och närheten till det alltid har bringat mig ro i sinnet så begav jag mig ut på den lilla brygga som har anlagts i den svarta tjärn som jag har för vana att ta mina promenader i närheten av. Då jag stod där och såg ut över den mörka gölen kom en flock änder nyfiket simmande emot mig. Då många som rör sig i området omkring tjärnen brukar ha för vana att när tillfälle ges mata fåglarna med en och annan brödbit, var anledningen till deras nyfikenhet uppenbar. Flock-beteendet som de visade då de hungrigt förväntade sig att få vittja mina fickor fick mig att undra över gemenskap, tillhörighet och måluppfyllelse.

Under veckan visade SVT ett reportage som handlade om bandylaget Bolticgötas förberedelse inför den kommande säsongen, då de återigen har tagit steget upp i bandyns högsta serie. Om än något sargade verkar de vara ett lag som trots belackare, dåliga matchförutsättningar och dålig ekonomi med stor tillförsikt tar sikte på framtiden. Klubbens nya professionella sponsorsäljare, Andreas Lanner, har förstått vikten av att sälja in rätt budskap till klubb och personal då han i klubbens nya profil inför elitseriepremiären med en ny kampsång lyft fram betydelsen av procedurer och cermonier. Detta är ett sätt att förena och samla alla i föreningen i att känna stolthet och heder över att vara en del av klubbens framtida satsning.

För att dra paralleller till det privata näringslivet så har de mest framgångsrika bolagen världen över en gemensam framgångsfaktor som kan kallas för stark företagskultur. Den skapas oftast genom ett antal system som bygger på hur personal ska bete och uttrycka sig, olika rutiner, procedurer och cermonier för att stärka gemenskap och tillhörighet samt ett antal rekrytering-, belönings- och karriärssystem för att alla ska kunna samlas under en gemensam måluppfyllelse. Idrotten och det privata näringslivet har alltid lärt av varandra och de idrottslag som följer samma mall är också de mest lyckosamma. Ett påtagligt bevis på att Lanner är på rätt väg med sin nya strategi är då hans kampsång uppfyller målen med att symboliskt vara det första steget i Led Zeppelins odödliga ballad Stairway to heaven och en del av textraden:

”And it´s whispered that soon if we all call the tune then the piper will lead us to reason”

It makes me wonder if I also have taken that step…

Niklas Liiv